"" 

 

Witamy na stronach Siemiatyckiego Ośrodka Kultury

 

Siemiatycki Ośrodek Kultury to otwarte i przyjazne miejsce, gdzie można aktywnie spędzić wolny czas i realizować się w dziedzinach sztuki i edukacji kulturalnej. Proponujemy stałe zajęcia tematyczne oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto organizujemy koncerty, spektakle, wystawy, projekcje filmowe oraz imprezy plenerowe. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy i korzystania z naszej oferty.

 
 

""

W ciągu roku Siemiatycki Ośrodek Kultury organizuje szeroki zakres imprez cyklicznych - plenerowych oraz w obiektach zamkniętych ośrodka kultury. Propozycje programowe kierowane są zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Na uwagę zasługują: cykl imprez z okazji Dni Siemiatycz, Siemiatycze Blues Festiwal; Siemiatycki Przegląd Kapel, Majówka pod gwiazdami, Kiermasz Wielkanocny, Warsztaty FLOW!, Przeglądy kolędnicze, Przegląd Orkiestr OSP.

 
""

Siemiatycki Ośrodek Kultury w roku szkolnym organizuje szereg zajęć tematycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Odbywają się one przynajmniej raz w tygodniu i prowadzone są przez doświadczonych instruktorów. Uczestnicy zajęć, poza zdobywaniem nowych umiejętności, prezentują swoje osiągnięcia biorąc udział w przeglądach, festiwalach i koncertach oraz konkursach, na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim.

 
""

Siemiatycki Ośrodek Kultury przystąpił do Programu Dom Kultury+ realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Celem nadrzędnym Programu Dom Kultury+ jest wzmocnienie potencjału i roli domów kultury oraz sprzyjanie kształceniu postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze, a także zwiększenie poziomu atrakcyjności usług kulturalnych. W województwie podlaskim jedynie 4 ośrodki kultury zostały zakwalifikowane do udziału w tym przedsięwzięciu.

 
'' '' '' ''

Grudzień

3
sobota
14.00
Zaszkolna 1
6
wtorek
10.00
Zaszkolna 1
6
wtorek
16.00
6
wtorek

Zaszkolna 1
8
czwartek
8.30,10.15
Zaszkolna 1
8
czwartek
12.00
Zaszkolna 1
8
czwartek
17.00
Zaszkolna 1
8
czwartek
19.30
10
sobota
9.00
Zaszkolna 1
14
środa

Zaszkolna 1
15
czwartek
10.00
Zaszkolna 1
15
czwartek
15.00
Zaszkolna 1
16
wtorek

Zaszkolna 1
20
wtorek
11.00
Zaszkolna 1
23
piątek
17.00
Pl. Jana Pawła II
27
wtorek
16.00
Pl. Jana Pawła II
31
sobota

 
""
"" 
"" 
"" 
""