Wykład online Uniwersytetu Trzeciego Wieku
""


Witamy na stronach Siemiatyckiego Ośrodka Kultury

Siemiatycki Ośrodek Kultury to otwarte i przyjazne miejsce, gdzie można aktywnie spędzić wolny czas i realizować się w dziedzinach sztuki i edukacji kulturalnej. Proponujemy stałe zajęcia tematyczne oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto organizujemy koncerty, spektakle, wystawy, projekcje filmowe oraz imprezy plenerowe. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy i korzystania z naszej oferty.


""

W ciągu roku Siemiatycki Ośrodek Kultury organizuje szeroki zakres imprez cyklicznych - plenerowych oraz w obiektach zamkniętych ośrodka kultury. Propozycje programowe kierowane są zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Na szczególną uwagę zasługują następujące imprezy: Cykl imprez z okazji Dni Siemiatycz, Siemiatycze Blues-Rock Festiwal, Muzyczna Strona Siemiatycz, Kiermasze świąteczne, Przeglądy kolędnicze.

""

Siemiatycki Ośrodek Kultury w roku szkolnym organizuje szereg zajęć tematycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Odbywają się one przynajmniej raz w tygodniu i prowadzone są przez doświadczonych instruktorów. Uczestnicy zajęć, poza zdobywaniem nowych umiejętności, prezentują swoje osiągnięcia biorąc udział w przeglądach, festiwalach i koncertach oraz konkursach, na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim.

""

Siemiatycki Ośrodek Kultury przystąpił do Programu Dom Kultury+ realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Celem nadrzędnym Programu Dom Kultury+ jest wzmocnienie potencjału i roli domów kultury oraz sprzyjanie kształceniu postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze, a także zwiększenie poziomu atrakcyjności usług kulturalnych. W województwie podlaskim jedynie 4 ośrodki kultury zostały zakwalifikowane do udziału w tym przedsięwzięciu.

'' '' '' ''
""
""
""
""
""