""


Przeglądy kolędnicze
Od kilkunastu lat, w styczniu, w Siemiatyckim Ośrodku Kultury organizowany jest Powiatowy Przegląd Kolędniczy. Każdego roku do zmagań konkursowych stają zespoły oraz grupy kolędnicze i jasełkowe z miejscowości położonych na terenie powiatu siemiatyckiego. Podczas Przeglądu swoje umiejętności sceniczne prezentują przedszkolaki, młodzież szkolna oraz zespoły działające przy lokalnych ośrodkach kultury.

Od 2010 roku w Siemiatyckim Ośrodku Kultury odbywa się Siemiatycki Przegląd Kolęd Wschodniosłowiańskich. Do tej pory w imprezie udział brali wykonawcy z powiatów: siemiatyckiego, białostockiego, bielskiego i hajnowskiego. Na scenie SOKswoje umiejętności prezentują zespoły i chóry dziecięce, młodzieżowe oraz dorośli. Publiczność ma okazję wysłuchania kolęd współczesnych i starodawnych, wykonywanych w języku starocerkiewnosłowiańskim, ukraińskim, białoruskim i polskim. Organizatorami Siemiatyckiego Przeglądu Kolęd Wschodniosłowiańskich są Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach oraz Siemiatycki Ośrodek Kultury.

""
""
""
""