"" 

Siemiatycki Przegląd Kapel
Siemiatycki Przegląd Kapel to impreza plenerowa, która odbywa się każdego roku w lipcu. Biorą w niej udział kapele z okolic Siemiatycz, ale nie tylko. W latach ubiegłych występowały tu zespoły z województw mazowieckiego i lubelskiego, a nawet podkarpackiego. Główne cele przeglądu to prezentacja i pielęgnacja tradycji ludowej

 


pieśni i muzyki, z uwzględnieniem repertuaru i sposobów wykonania. Istotne jest też zachowanie lokalnej gwary, tradycyjnego ubioru, składu kapeli właściwych dla własnego regionu.

 
"" 
"" 
"" 
""