""

Cel projektu:

Celem projektu jest oszczędność energii cieplnej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Siemiatyckiego Osrodka Kultury.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi spadek zapotrzebowania budynku na energię cieplną. Cel ten będzie weryfikowany w oparciu o następujące wskaźniki:

  • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej,
  • ilość zaoszczedzonej energii elektrycznej,
  • liczba zmodernizowanych energetycznie budynków,
  • zmniejszenie rocznego zuzycia energii pierwotnej w budynku publicznym,
  • roczny spadek emisji gazów cieplarnianych.
Warość projektu: 1 404 187.40 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich: 1 174 626.15 PLN.

>