"" 

Kalendarz imprez: październik


316.00Kino objazdowe Cinema Lumiere (współorganizacja)Galeria SOK, ul.Zaszkolna 1
5XXVI Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej "Śpiewajmy Panu" Podlasie 2019 r. (współorganizacja)Galeria SOK, ul.Zaszkolna 1
1511.00Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 Uniwersytetu Trzeciego WiekuGaleria SOK, ul.Zaszkolna 1
1919.00Pokaz ogniowy Jo Art Show (współorganizacja)Skwer przy ul. Andersa
2017.30Uroczystości Dnia Papieskiego w SiemiatyczachKościół p.w. WNMP
2217.00Uroczysty Dzień SenioraGaleria SOK, ul.Zaszkolna 1
2517.00Festiwal Kultury Ukraińskiej "Podlaska jesień" (współorganizacja) Hala widowiskowo - sportowa, ul. Świętojańska
""