""


wrzesień


„Przystanek Historia” wrzesień 2019


"WIERZYĆ ABY PRZEŻYĆ - BÓG W ŻYCIU ZESŁAŃCÓW I W UPAMIĘTNIANIU", wykład wygłosił ks. Michał Siduniak, autor pracy magisterskiej na temat SYBIRACY Z PODLASKIEJ BIELSZCZYZNY I UPAMIĘTNIENIE ICH LOSÓW W KONTEKŚCIE RELIGIJNYM (1940-2018). Praca napisana została na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie pod kierunkiem ks. dra Zenona Czumaja.

 1. „Przystanek Historia” wrzesień 2019
 2. „Przystanek Historia” wrzesień 2019
 3. „Przystanek Historia” wrzesień 2019
 4. „Przystanek Historia” wrzesień 2019
 5. „Przystanek Historia” wrzesień 2019
 6. „Przystanek Historia” wrzesień 2019

Wykład objął ciekawą sferę wiary w odniesieniu do życia Polaków na zesłaniu. Prelegent przygotował nie tylko wspaniałą opowieść o zachowaniu wiary, polskości i tradycji w zestawieniu z brutalnością zsyłki, ale także zaprezentował żywe relikwie, które wraz z zesłańcami przeszły szlak „na sybir” i z powrotem. Przybyła na wykład publiczność – mieszkańcy Siemiatycz i uczniowie, mogli również wysłuchać kilku opowieści Henryka Ekielskiego, który jako jeden z siemiatyckich Sybiraków powrócił do kraju i wciąż pracuje nad tym, aby przekazać historię i pamięć o tych, którzy zginęli i tych, którzy powrócili.

Następny „Przystanek Historia” w listopadzie. Serdecznie zapraszamy.


Wystawa w SOK pt. "Sowiecka agresja 17 września 1939 roku na ziemiach Polski północno-wschodniej"


W Siemiatyczach Światowemu Dniowi Sybiraka, towarzyszyły diecezjalne obchody uroczystości oraz wystawa historyczna zorganizowana przez Siemiatycki Ośrodek Kultury. Można ją było oglądać w dniach 11-24 września w sali widowiskowej SOK, ul. Zaszkolna 1.

 1. Wystawa w SOK pt. "Sowiecka agresja 17 września 1939 roku na ziemiach Polski północno-wschodniej"
 2. Wystawa w SOK pt. "Sowiecka agresja 17 września 1939 roku na ziemiach Polski północno-wschodniej"
 3. Wystawa w SOK pt. "Sowiecka agresja 17 września 1939 roku na ziemiach Polski północno-wschodniej"
 4. Wystawa w SOK pt. "Sowiecka agresja 17 września 1939 roku na ziemiach Polski północno-wschodniej"
 5. Wystawa w SOK pt. "Sowiecka agresja 17 września 1939 roku na ziemiach Polski północno-wschodniej"
 6. Wystawa w SOK pt. "Sowiecka agresja 17 września 1939 roku na ziemiach Polski północno-wschodniej"
 7. Wystawa w SOK pt. "Sowiecka agresja 17 września 1939 roku na ziemiach Polski północno-wschodniej"
 8. Wystawa w SOK pt. "Sowiecka agresja 17 września 1939 roku na ziemiach Polski północno-wschodniej"

Na banerach zaprezentowano historyczne zdjęcia i opisy dokumentujące sowiecką agresję.

Wystawa przedstawiła również sowiecko-niemiecką współpracę we wrześniu 1939 roku, tragiczny los osadników wojskowych na Kresach Wschodnich, zajęcie Wilna, losy obrońców Grodna oraz fakt tragicznej śmierci 13-letniego Tadzia Jasińskiego. Schwytany przez żołnierzy Armii Czerwonej i przywiązany do pancerza nacierającego czołgu zginął jako "żywa tarcza".

Wystawa została przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej na podstawie materiałów uzyskanych ze zbiorów prywatnych oraz archiwów w Grodnie i Mińsku.

Autorzy: dr Jan Jerzy Milewski, dr Łukasz Lubicz-Łapiński, Paweł Kalisz, Zespół OBEP IPN w Białymstoku


Rockowania w Siemiatyczach


W sobotę, 21 września, w budynku Galerii SOK, przy ul. Zaszkolnej 1 odbył się półfinałowy koncert „Rockowań”, czyli Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych, zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku przy współpracy SOK. Od wczesnych godzin popołudniowych rozpoczęły się próby sześciu zespołów biorących udział w siemiatyckim konkursie: 3rd Floor, Stoneleaf, Waterside, Syndrom,The Boars, Scarsclaws. Główna część koncertu, czyli przesłuchania konkursowe rozpoczęły się o godz. 16.00.

 1. Rockowania w Siemiatyczach
 2. Rockowania w Siemiatyczach
 3. Rockowania w Siemiatyczach
 4. Rockowania w Siemiatyczach
 5. Rockowania w Siemiatyczach
 6. Rockowania w Siemiatyczach
 7. Rockowania w Siemiatyczach
 8. Rockowania w Siemiatyczach
 9. Rockowania w Siemiatyczach

Takiej dawki rocka i różnorodnych brzmień dawno w Siemiatyczach nie było. Mogliśmy posłuchać muzyki inspirowanej amerykańskimi gwiazdami lat 80-tych, brzmieniami brytyjskimi lat 70-tych, wzbogacanych nowymi nurtami, nie zabrakło także kropli jazzu oraz mocnego rocka, podchodzącego pod metal.

Na koniec przesłuchań, poza konkursem swój repertuar zaprezentował siemiatycki zespół złożony z uczniów szkół powiatu siemiatyckiego – Indefinite. Nasza młodzież całkowicie skupiła na sobie uwagę i trochę skradła show podczas długiej narady jury.

Zwycięzcami siemiatyckiego półfinału zostali: The Boars, Syndrom i Stoneleaf. Wszystkie trzy zespoły zobaczymy na koncercie finałowym 12 października w Białymstoku. Młodzi muzycy zaprezentowali wysoki poziom techniczny, spójną koncepcję swoich występów i wspaniałą muzykę. Jury w składzie: Artur Szydłowski (WOAK), Katarzyna Zagłoba (WOAK) i Justyna Warszycka (SOK) miało dużo pracy i dopiero po długiej i burzliwej naradzie wyłoniło zwycięzców. Dodatkową nagrodą, siemiatyckiego półfinału, ufundowaną przez Burmistrza Miasta Siemiatycze był występ, jako support przed gwiazdą koncertu Siemiatycze Blues Rock Festiwal 2020. Tę nagrodę otrzymał zespół The Boars.

Koncert w Siemiatyczach poprowadził Artur Szydłowski z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.


Dzień Sybiraka w Siemiatyczach


 1. Dzień Sybiraka w Siemiatyczach
 2. Dzień Sybiraka w Siemiatyczach
 3. Dzień Sybiraka w Siemiatyczach
 4. Dzień Sybiraka w Siemiatyczach
 5. Dzień Sybiraka w Siemiatyczach
 6. Dzień Sybiraka w Siemiatyczach
 7. Dzień Sybiraka w Siemiatyczach
 8. Dzień Sybiraka w Siemiatyczach

W niedzielę, 15 września, w Siemiatyczach obchodzono Diecezjalny Dzień Sybiraka. Uroczystości oficjalnie rozpoczęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach występem, pt. "Ci, którzy we łzach sieją...". Następnie w kościele pw. św. Andrzeja Boboli odbyła się msza św. w intencji Sybiraków i ofiar reżimu stalinowskiego.

Po uroczystej mszy, pochód złożony z mieszkańców Siemiatycz, przedstawicieli władz samorządowych, pocztów sztandarowych, delegacji lokalnych firm, partii i organizacji, przybył pod Pomnik Sybiraka Ziemi Siemiatyckiej, gdzie odbyła się główna część obchodów.

Z okolicznościowymi przemówieniami wystąpili: Burmistrz Piotr Siniakowicz oraz Prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Siemiatyczach Leszek Różański. Obaj przypomnieli trudną historię Polaków zsyłanych na dalekie tereny Syberii sięgającą XVII wieku oraz tych, którzy wciąż żyją na terenach Syberii kultywując pamięć o Polsce, jej historii, języku i kulturze.

Pod Pomnikiem Sybiraka Ziemi Siemiatyckiej delegacje złożyły kwiaty i znicze. Kończąc uroczystość, Prezes Leszek Różański wyraził podziękowania za współpracę przy organizacji wydarzenia i wyraził nadzieję, że liczna obecność tego dnia pod pomnikiem w Siemiatyczach pozwala wierzyć, że pamięć o losach Sybiraków nigdy nie zaginie.

Wydarzeniu towarzyszyło także wręczenie Odznak Honorowych Sybiraka, nadawanych przez Zarząd Główny Związku. Odznaczenia otrzymali: Elżbieta Rakszawa, Bożena Krzyżanowska i Henryk Boguszewski. Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymała Dyrektor Siemiatyckiego Ośrodka Kultury, Jolanta Sidorowicz.

Dzień Sybiraka obchodzony jest w Siemiatyczach od wielu lat, na znak pamięci o Polakach zesłanych w głąb państwa rosyjskiego. Wydarzenie organizują wspólnie: Burmistrz Miasta Siemiatycze, Diecezjalny Duszpasterz Sybiraków Diecezji Drohiczyńskiej oraz Zarząd Koła Związku Sybiraków w Siemiatyczach.


Finał akcji „Tornister na wschód” 2019


 1. Finał akcji „Tornister na wschód” 2019
 2. Finał akcji „Tornister na wschód” 2019
 3. Finał akcji „Tornister na wschód” 2019
 4. Finał akcji „Tornister na wschód” 2019
 5. Finał akcji „Tornister na wschód” 2019

Od początku września w akcję „Tornister na wschód” zorganizowanej przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej włączyli się ludzie, których serca otwarte są na potrzeby osób niezamożnych, potrzebujących. W tym roku skierowaliśmy wspólnie z diecezjanami naszą pomoc dla dzieci i młodzieży polonijnej będącej w trudnej sytuacji życiowej z Białorusi. Akcja zbierania artykułów szkolnych była prowadzana w szkołach i parafiach na terenie całej diecezji drohiczyńskiej, angażowali się w nią uczniowie, nauczyciele, wolontariusze, rodzice, opiekunowie SKC, księża i wszyscy Ci, którym los osób dotkniętych niedolą ludzką nie jest obojętny.

Dnia 12 września podczas Diecezjalnych Dni Młodzieży w Serpelicach Caritas oficjalnie przekazała zabrane artykuły szkolne oraz plecaki ks. Andriejowi Żylewiczowi, Dyrektorowi Caritas Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej, który przekaże przybory szkolne potrzebującym dzieciom i młodzieży mieszkającej w obwodzie mińskim i obwodzie mohylewskim na Białorusi.

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sokołowie Podlaskim w imieniu Nas Wszystkich nieśli przybory szkolne jako Dar Diecezjan i Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w uroczystej Mszy świętej, której przewodniczył Ks. Bp Piotr Sawczuk.

Z wiarą, iż zebrane artykuły przyniosą wiele radości i pożytku oraz będą pomocą polonijnym rodakom z Białorusi, składamy wyrazy wdzięczności naszym diecezjanom za troskę i włączenie się w tą wzorową akcję, bo jak wspomniał ks. Mieczysław Maliński: „Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”.


Siemiatycki Piknik Organizacji Pozarządowych


Promocja siemiatyckich organizacji pozarządowych i wolontariatu była głównym celem wydarzenia, które odbyło się 8 września na terenach rekreacyjnych przy siemiatyckim amfiteatrze. Piknik Organizacji Pozarządowych, realizowany przy wsparciu Miasta Siemiatycze, to jedno z ciekawszych wydarzeń organizowanych przez samorząd we współpracy z sektorem NGO.

 1. Siemiatycki Piknik Organizacji Pozarządowych
 2. Siemiatycki Piknik Organizacji Pozarządowych
 3. Siemiatycki Piknik Organizacji Pozarządowych
 4. Siemiatycki Piknik Organizacji Pozarządowych
 5. Siemiatycki Piknik Organizacji Pozarządowych
 6. Siemiatycki Piknik Organizacji Pozarządowych
 7. Siemiatycki Piknik Organizacji Pozarządowych

Już od kilku lat organizacje pozarządowe z Siemiatycz, raz w roku, spotykają się, by wspólnie zaprezentować swój potencjał, a także pokazać innym, w jaki sposób można spędzać czas wolny i rozwijać zainteresowania. Wśród tych, którzy w bieżącym roku podzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem, zabawą i radością przebywania z innymi znaleźli się:

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
 2. Stowarzyszenie Klub Amazonki
 3. Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej
 4. Ochotnicza Straż Pożarna i Orkiestra Dęta OSP Siemiatycze
 5. Uczniowski Klub Sportowy DANEX
 6. Stowarzyszenie Abstynentów IGNIS
 7. Stowarzyszenie RYCERZ
 8. MKS CRESOVIA
 9. Uczniowski Klub Sportowy KANGUR
 10. Towarzystwo Sportowe
 11. Stowarzyszenie WOKALIZA
 12. Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej MAŁE PODLASIE
 13. Uczniowski Klub Sportowy LIDER
 14. Klub Literacki

W przygotowanie tegorocznej edycji pikniku zaangażowały się także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach oraz Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Tradycyjnie wszystkich powitał Burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz. Spotkanie z mieszkańcami było także okazją do rozmów o sprawach Miasta. Burmistrz wraz z radnymi i pracownikami Urzędu Miasta Siemiatycze konsultowali m.in. planowane dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych.

Występy artystyczno-muzyczne, układy taneczne i mini warsztaty wokalne, zajęcia plastyczne, malowanie twarzy, darmowe dmuchańce, konkurencje i zabawy sportowe – to wszystko proponowały organizacje odwiedzającym stoiska mieszkańcom. Po raz pierwszy w czasie pikniku zaprezentował się także młodzieżowy zespół wokalno-instrumentalny INDEFINITE. Członkowie zespołu, którego występy wywołały gromkie brawa, to uczniowie szkół średnich. Zespół ćwiczy pod opieką Lechosława Ryszczuka i wykonuje utwory polskie jak również zagraniczne, opierając się wyłącznie na zapisach nutowych i własnych aranżacjach. Lekcje śpiewu z publicznością zakończone wspólnym występem, odbyli członkowie Stowarzyszenia WOKALIZA. O dobry nastrój publiczności zadbali także muzycy z orkiestry dętej OSP Siemiatycze, tancerze ZPiT Małe Podlasie, uczniowski klub sportowy Lider z grupą cheerleaders oraz członkowie Klubu Literackiego.


Warsztaty Kaflarskie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa


Jak co roku, w 3 i czwarty weekend września obchodzimy Europejskie Dni Dziedzictwa.

 1. Warsztaty Kaflarskie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
 2. Warsztaty Kaflarskie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
 3. Warsztaty Kaflarskie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
 4. Warsztaty Kaflarskie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
 5. Warsztaty Kaflarskie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

7 września, na placu przy budynku Galerii SOK w Siemiatyczach, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbyły się warsztaty formowania i zdobienia kafli. W warsztatach wzięło udział ok. 10 osób a prace były bardzo różnorodne i pełne kreatywności. Gotowe, zdobione kafle pojechały do pracowni ceramiki w Platerowi, gdzie zostaną wypalone. Najmłodsi uczestnicy warsztatów mogli również ozdobić pamiątkowe magnesy.


Wystawa Władysława Pietruka już otwarta


 1. Wystawa Władysława Pietruka już otwarta
 2. Wystawa Władysława Pietruka już otwarta
 3. Wystawa Władysława Pietruka już otwarta
 4. Wystawa Władysława Pietruka już otwarta
 5. Wystawa Władysława Pietruka już otwarta

6 września, w piątek, w Galerii SOK, przy ul. Zaszkolnej 1, odbył się wernisaż prac Władysława Pietruka. Niesamowite prace artysty, przyciągnęły liczną publiczność, która mogła z bliska zapoznać się z pracami rysownika. Widzowie mogli też poznać samego autora. Uroczystość poprowadziła Jolanta Sidorowicz, Dyrektor Siemiatyckiego Ośrodka Kultury a oprawę muzyczną wydarzenia przygotowała Justyna Warszycka z Siemiatyckiego Ośrodka Kultury.

Wystawę będzie można oglądać w Galerii SOK przy ul. Zaszkolnej 1 do 4 października


Białoruski Festyn Ludowy w Siemiatyczach


 1. Białoruski Festyn Ludowy w Siemiatyczach
 2. Białoruski Festyn Ludowy w Siemiatyczach
 3. Białoruski Festyn Ludowy w Siemiatyczach
 4. Białoruski Festyn Ludowy w Siemiatyczach
 5. Białoruski Festyn Ludowy w Siemiatyczach
 6. Białoruski Festyn Ludowy w Siemiatyczach
 7. Białoruski Festyn Ludowy w Siemiatyczach
 8. Białoruski Festyn Ludowy w Siemiatyczach
 9. Białoruski Festyn Ludowy w Siemiatyczach

Podlasie słynie z bogatego folkloru przesyconego wschodnimi wpływami. Pierwszego września w siemiatyckim amfiteatrze, w ramach corocznego Białoruskiego Festynu Lodowego, wystąpiło sześć zespołów z Polski i Białorusi. Bogato zdobione stroje wykonawców i różnorodność instrumentów a także ciekawe występy łączone z pokazem tańca przyciągnęły w tym roku liczną publiczność.

Wśród wykonawców zobaczyliśmy zespoły: Wierbica z Lidy (Białoruś), Chutor z Gródka, Nowina z Moszczony Królewskiej, Omorfos z Siemiatycz, Świtanak z Białegostoku i Liland, również z Białegostoku.


Dokument bez tytułu