""


styczeń


Ferie zimowe w SOK


Podczas ferii zimowych w dniach 21 stycznia - 1 lutego, Siemiatycki Ośrodek Kultury zorganizował zajęcia feryjne dla dzieci.

 1. Ferie zimowe w SOK
 2. Ferie zimowe w SOK
 3. Ferie zimowe w SOK
 4. Ferie zimowe w SOK
 5. Ferie zimowe w SOK
 6. Ferie zimowe w SOK

W tym okresie, każdego dnia od godziny dziesiątej do szesnastej, uczestnicy korzystali z różnych atrakcji przygotowanych przez ośrodek kultury. W planie znalazły się m.in. zajęcia plastyczne, zabawy taneczne, warsztaty robotyki. Odbył się również turniej warcabowy. Zorganizowano też spotkania w bibliotece miejskiej i z przedstawicielami policji, straży granicznej, sanepidu i przedsiębiorstwa komunalnego.

W zajęciach feryjnych zorganizowanych przez Siemiatycki Ośrodek Kultury uczestniczyło około trzydzieścioro dzieci.


Festiwal „Piosenka Białoruska 2019”


W sobotę 26 stycznia w Siemiatyckim Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje rejonowe Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska”.

 1. Festiwal „Piosenka Białoruska 2019”
 2. Festiwal „Piosenka Białoruska 2019”
 3. Festiwal „Piosenka Białoruska 2019”
 4. Festiwal „Piosenka Białoruska 2019”
 5. Festiwal „Piosenka Białoruska 2019”

W konkursie eliminacyjnym wystąpiły chóry, zespoły wokalne i soliści. Do etapu centralnego festiwalu zakwalifikowali się: Helena Datczuk z Moszczony Królewskiej z piosenką „Jak kaliś ja była”, Olga Fiłoc z Nurca Stacji z piosenką „Kolki u niebie zor”, kwartet zespołu Nowina z Moszczony Królewskiej z piosenką „Rasła u poli kalinońka”, Wrzosy z Wilanowa z piosenką „Miłaja maja”, Nowina z Moszczony Królewskiej z piosenką „Oj, zory, zory” i Niezabudki z Nurca Stacji z piosenką „Serca nie kamień”.

Poza konkursem wystąpił zespół Uładary z Wołkowyska.


Kolędowy Przegląd Chórów Kościelnych i Zespołów Wokalnych


VII Kolędowy Przegląd Chórów Kościelnych i Zespołów Wokalnych odbył się w niedzielę 13 stycznia w Kościele pw. św. Andrzeja Boboli.

 1. Kolędowy Przegląd Chórów Kościelnych i Zespołów Wokalnych
 2. Kolędowy Przegląd Chórów Kościelnych i Zespołów Wokalnych
 3. Kolędowy Przegląd Chórów Kościelnych i Zespołów Wokalnych
 4. Kolędowy Przegląd Chórów Kościelnych i Zespołów Wokalnych
 5. Kolędowy Przegląd Chórów Kościelnych i Zespołów Wokalnych
 6. Kolędowy Przegląd Chórów Kościelnych i Zespołów Wokalnych

W tym roku podczas przeglądu wystąpiły: Chór Parafialny z Perlejewa, Chór Parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, Chór Parafii Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach, Chór Katedralny przy Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie, Chór Parafii Liw, zespół She’ma z Czeremchy, Chór Parafii Św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach, Schola Bobola, Chór Parafialny z Sarnak i Chór Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce.

VII Kolędowy Przegląd Chórów Kościelnych i Zespołów Wokalnych honorowym patronatem objęli J.E. Ks. Biskup Tadeusz Pikus oraz burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz.