"" 

Ogłoszenia i komunikaty


Europejskie Dni Dziedzictwa

 

Europejskie Dni Dziedzictwa, 8-9/15-16.09.2018 r.

EDD Informator
EDD plakat

 

Konkurs plastyczny Niepodległa – Nasza Polska

 

W związku z realizacją projektu pt. „Biało-Czerwoni na ulicach Siemiatycz – dla Niepodległej” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku w ramach konkursu „Lokalne projekty kulturalne” w ramach programu Pomost dla Niepodległej, Siemiatycki Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pn. Niepodległa – Nasza Polska, skierowanym do uczniów kl. IV-VI Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach.

regulamin konursu
formularz zgłoszenia

 

WARSZTATY PLASTYCZNE, WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

 

Projekt „Siemiatycze różnorodne” skierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych i licealnych, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności artystyczne w dziedzinie rysunku i malarstwa oraz fotografii; ma również zintegrować i zaktywizować tę grupę wiekową.

Projekt Siemiatycze Roznorodne

 

Konkurs plastyczny „Niepodległa”

 

Siemiatycki Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza dzieci, młodzież oraz twórców dorosłych do udziału w konkursie plastycznym „Niepodległa”.

Cele konkursu to: (a) rozpowszechnienie wśród uczestników wiedzy o historii Polski i dążeniach Polaków do niepodległości; (b) rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej historią Polski; (c) motywowanie do poszukiwania pozytywnych wzorców współczesnego patriotyzmu; (d) prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży z Siemiatycz oraz dorosłych.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z Siemiatycz, tworzących samodzielnie lub pod opieką nauczycieli/instruktorów oraz twórców dorosłych. Prace konkursowe zostaną ocenione w następujących grupach wiekowych: I grupa – od 10 do 14 lat, II grupa – do lat 19 i III grupa – dorośli.

Prace prosimy dostarczyć do 20 września 2018 r. na adres: Siemiatycki Ośrodek Kultury,ul. Legionów Piłsudskiego 1, 17-300 Siemiatycze

Rozdanie nagród nastąpi 11 listopada 2018 r. o godz. 13.00 podczas uroczystości, która będzie miała miejsce w Siemiatyckim Ośrodku Kultury przy ul. Zaszkolnej 1.

Regulamin

 

Przebudowa Domu Rycerza

 

Siemiatyckie Stowarzyszenie Abstynentów „IGNIS” w dniu 22 stycznia 2018 r. podpisało umowę na dofinasowanie do realizacji projektu pn.: „Przebudowa Domu Rycerza będącego ogólnodostępnym i niekomercyjnym obiektem infrastruktury kulturalnej w Siemiatyczach”.

Projekt zakłada rozwój aktywności mieszkańców w organizacjach społecznych w mieście Siemiatycze poprzez przebudowę budynku przy ul. 11 Listopada 44. Budynek, w którym będzie realizowany projekt jest miejscem spotkań mieszkańców, w tym seniorów, młodzieży, harcerzy. W ramach prac odbędzie się wymiana poszycia dachowego i obróbek blacharskich, remont kominów i pomieszczeń socjalnych. Wolontariusze Siemiatyckiego Stowarzyszenia Abstynentów „IGNIS” nieodpłatnie wykonają prace przygotowawcze oraz wezmą udział w pracach rozbiórkowych i remontowych.

Przebudowa Domu Rycerza logo
Przebudowa Domu Rycerza opis zadania