"" 

Ogłoszenia i komunikaty


PRZEŁOŻENIE WYSTĘPU KABARETU MOHEROWE BERETY

 

Agencja Art. Impress Sp. z o.o. informuje, iż występ KABARETU MOHEROWE BERETY w dniu 31.01.2020 (w Siemiatyckim Ośrodku Kultury) nie odbędzie się z powodu wypadku aktorki. O ustaleniu nowego terminu (prawdopodobnie ok. 26 maja) niezwłocznie Państwa poinformujemy.

ZA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ GORĄCO PRZEPRASZAMY.

 

Plan zajęć 2018-19

 

 

Przebudowa Domu Rycerza

 

Siemiatyckie Stowarzyszenie Abstynentów „IGNIS” w dniu 22 stycznia 2018 r. podpisało umowę na dofinasowanie do realizacji projektu pn.: „Przebudowa Domu Rycerza będącego ogólnodostępnym i niekomercyjnym obiektem infrastruktury kulturalnej w Siemiatyczach”.

Projekt zakłada rozwój aktywności mieszkańców w organizacjach społecznych w mieście Siemiatycze poprzez przebudowę budynku przy ul. 11 Listopada 44. Budynek, w którym będzie realizowany projekt jest miejscem spotkań mieszkańców, w tym seniorów, młodzieży, harcerzy. W ramach prac odbędzie się wymiana poszycia dachowego i obróbek blacharskich, remont kominów i pomieszczeń socjalnych. Wolontariusze Siemiatyckiego Stowarzyszenia Abstynentów „IGNIS” nieodpłatnie wykonają prace przygotowawcze oraz wezmą udział w pracach rozbiórkowych i remontowych.

Przebudowa Domu Rycerza logo
Przebudowa Domu Rycerza opis zadania