"" 

Ogłoszenia i komunikaty


Informacja o możliwych utrudnieniach w ruchu drogowym

 

Siemiatycki Ośrodek Kultury uprzejmie informuje o możliwych utrudnieniach w ruchu drogowym w dniu 30 maja br. w godz. 17.00-20.00 na ulicy Świerkowej w związku z organizacją imprezy „Bal na Świerkowej”. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

 

WARSZTATY PLASTYCZNE, WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

 

Projekt „Siemiatycze różnorodne” skierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych i licealnych, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności artystyczne w dziedzinie rysunku i malarstwa oraz fotografii; ma również zintegrować i zaktywizować tę grupę wiekową.

Projekt Siemiatycze Roznorodne

 

Przegląd Teatrów Szkolnych i Przedszkolnych

 

Siemiatycki Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza do udziału w XVIII Przeglądzie Teatrów Szkolnych i Przedszkolnych, który odbędzie się 7 czerwca 2018 r., godz. 10:00 w SOK przy ul. Zaszkolnej 1.

Celem Przeglądu jest m.in. prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych ze szkół i przedszkoli Miasta Siemiatycze, inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej wśród zespołów dziecięcych i młodzieżowych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 4 czerwca 2018 r. na adres: Siemiatycki Ośrodek Kultury, ul. Legionów Piłsudskiego 1, 17 – 300 Siemiatycze

karta zgloszenia
regulamin

 

Zapytanie ofertowe: „Wesołe miasteczko”

 

Siemiatycki Ośrodek Kultury ogłasza nabór ofert na wyłączność ustawienia urządzeń pneumatycznych tzw. dmuchańców oraz urządzeń rekreacyjno zabawowych podczas imprez plenerowych:

  • Siemiatycze Blues-Rock Festiwal w dniu 15 sierpnia 2018 r.
  • Międzynarodowy Festiwal „Kultura bez granic” - Międzynarodowe Siemiatyckie Targi Pogranicza w dniu 29 lipca 2018 r.

Ogłoszenie Konkurs ofert na dmuchańce
Wzór oferty dmuchańce

 

Konkurs „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”

 

Siemiatycki Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w Konkursie Recytatorskim dla Przedszkolaków „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”.

Eliminacje miejskie konkursu odbędą się 17 maja 2018 roku, godz. 10:00, sala SOK ul. Zaszkolna 1.

regulamin
karta zgłoszenia

 

Konkurs plastyczny „Niepodległa”

 

Siemiatycki Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza dzieci, młodzież oraz twórców dorosłych do udziału w konkursie plastycznym „Niepodległa”.

Cele konkursu to: (a) rozpowszechnienie wśród uczestników wiedzy o historii Polski i dążeniach Polaków do niepodległości; (b) rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej historią Polski; (c) motywowanie do poszukiwania pozytywnych wzorców współczesnego patriotyzmu; (d) prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży z Siemiatycz oraz dorosłych.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z Siemiatycz, tworzących samodzielnie lub pod opieką nauczycieli/instruktorów oraz twórców dorosłych. Prace konkursowe zostaną ocenione w następujących grupach wiekowych: I grupa – od 10 do 14 lat, II grupa – do lat 19 i III grupa – dorośli.

Prace prosimy dostarczyć do 20 września 2018 r. na adres: Siemiatycki Ośrodek Kultury,ul. Legionów Piłsudskiego 1, 17-300 Siemiatycze

Rozdanie nagród nastąpi 11 listopada 2018 r. o godz. 13.00 podczas uroczystości, która będzie miała miejsce w Siemiatyckim Ośrodku Kultury przy ul. Zaszkolnej 1.

Regulamin

 

Przebudowa Domu Rycerza

 

Siemiatyckie Stowarzyszenie Abstynentów „IGNIS” w dniu 22 stycznia 2018 r. podpisało umowę na dofinasowanie do realizacji projektu pn.: „Przebudowa Domu Rycerza będącego ogólnodostępnym i niekomercyjnym obiektem infrastruktury kulturalnej w Siemiatyczach”.

Projekt zakłada rozwój aktywności mieszkańców w organizacjach społecznych w mieście Siemiatycze poprzez przebudowę budynku przy ul. 11 Listopada 44. Budynek, w którym będzie realizowany projekt jest miejscem spotkań mieszkańców, w tym seniorów, młodzieży, harcerzy. W ramach prac odbędzie się wymiana poszycia dachowego i obróbek blacharskich, remont kominów i pomieszczeń socjalnych. Wolontariusze Siemiatyckiego Stowarzyszenia Abstynentów „IGNIS” nieodpłatnie wykonają prace przygotowawcze oraz wezmą udział w pracach rozbiórkowych i remontowych.

Przebudowa Domu Rycerza logo
Przebudowa Domu Rycerza opis zadania