"" 

Ogłoszenia i komunikaty


Nowy wygląd Domu Rycerza

 

Dom Rycerza – miejsce spotkań mieszkańców, seniorów, młodzieży i harcerzy zostało przebudowane.

W ramach projektu „Przebudowa Domu Rycerza będącego ogólnodostępnym i niekomercyjnym obiektem infrastruktury kulturalnej w Siemiatyczach” przeprowadzono prace remontowe – budynek przy ul. 11 Listopada 44 zyskał nowe pokrycie dachowe. Przebudowano kominy, wymieniono dach i dokonano obróbek blacharskich.

W ramach projektu prowadzono także prace remontowe pomieszczenia socjalne, gdzie mieści się kuchnia.

Projekt zrealizowało Siemiatyckie Stowarzyszenie Abstynentów “IGNIS” przy aktywnym wsparciu samorządu Miasta Siemiatycze. Wykonawcą robót była firma PPHU MAJKA Maria Demiańczuk. Członkowie i sympatycy stowarzyszenia „IGNIS” zaangażowali się w prace przygotowawcze, rozbiórkowe i remontowe na zasadach wolontariatu.

Z Domu Rycerza jako ogólnodostępnego i niekomercyjnego obiektu infrastruktury kulturalnej mogą korzystać podmioty działające na rzecz aktywności lokalnej.

Projekt pn.: „Przebudowa Domu Rycerza będącego ogólnodostępnym i niekomercyjnym obiektem infrastruktury kulturalnej w Siemiatyczach” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także z budżetu Województwa Podlaskiego. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

 

Plan zajęć 2018-19

 

 

Przebudowa Domu Rycerza

 

Siemiatyckie Stowarzyszenie Abstynentów „IGNIS” w dniu 22 stycznia 2018 r. podpisało umowę na dofinasowanie do realizacji projektu pn.: „Przebudowa Domu Rycerza będącego ogólnodostępnym i niekomercyjnym obiektem infrastruktury kulturalnej w Siemiatyczach”.

Projekt zakłada rozwój aktywności mieszkańców w organizacjach społecznych w mieście Siemiatycze poprzez przebudowę budynku przy ul. 11 Listopada 44. Budynek, w którym będzie realizowany projekt jest miejscem spotkań mieszkańców, w tym seniorów, młodzieży, harcerzy. W ramach prac odbędzie się wymiana poszycia dachowego i obróbek blacharskich, remont kominów i pomieszczeń socjalnych. Wolontariusze Siemiatyckiego Stowarzyszenia Abstynentów „IGNIS” nieodpłatnie wykonają prace przygotowawcze oraz wezmą udział w pracach rozbiórkowych i remontowych.

Przebudowa Domu Rycerza logo
Przebudowa Domu Rycerza opis zadania