"" 

Ogłoszenia i komunikaty


WYNIKI NABORU PARTNERA DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA O OTWARTYM NABORZE PARTNERA NR 1/2017

 

Wyniki naboru partnera do realizacji planowanego projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

protokół z oceny ofert partnerskich

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA nr 1/2017

 

Siemiatycki Ośrodek Kultury na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 217) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji planowanego projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

"Ogłoszenie..."
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

 

Konkurs bożonarodzeniowy „Kolorowa Fabryka Świętego Mikołaja”

 

Siemiatycki Ośrodek Kultury zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w bożonarodzeniowym konkursie plastycznym „Kolorowa Fabryka Świętego Mikołaja”.

Celem konkursu jest (a) aktywizacja środowisk przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów z terenu miasta Siemiatycze oraz osób dorosłych; (b) podtrzymywanie i popularyzacja twórczości ludowej związanej z Adwentem, Świętami Bożego Narodzenia, Zimą; (c) wychowanie kontynuatorów tradycji ludowej poprzez angażowanie do konkursu młodego pokolenia; (d) prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego wykonawców;

Konkurs obejmuje: stroiki bożonarodzeniowe; ozdoby choinkowe (bombki, łańcuszki, zabawki itp.); pocztówki z życzeniami; worki, woreczki, skarpety oraz wszystko to, w czym Święty Mikołaj przynosi prezenty; szopki i inne...

Prace należy dostarczyć do dnia 5 grudnia 2017 r. do Galerii S.O.K, ul. Zaszkolna 1.

Wystawę można zwiedzać od dnia 11 grudnia 2017 r. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Rozdanie nagród nastąpi podczas Przeglądu Kolędniczego – styczeń 2018 r.

karta zgłoszenia
regulamin