""

KLAUZULA INFORMACYJNA SIEMIATYCKIEGO OŚRODKA KULTURY

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych Siemiatycki Ośrodek Kultury z siedzibą w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 1, NIP: 5441266066, REGON: 000284606
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – mpientkowski@nanocom.com.pl
 3. celem przetwarzania jest organizacja i realizacja zajęć, konkursów, przeglądów, koncertów, wydarzeń artystycznych itp.
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku / na przekazanie danych innym podmiotom
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
  • Podmioty-organizatorzy konkursów, przeglądów, koncertów, wydarzeń artystycznych itp.
  • Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa oraz do momentu odwołania zgody
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach, przeglądach i konkursach