""
""

Siemiatycki Ośrodek Kultury jest instytucją o wieloletniej tradycji, działającą przede wszystkim na terenie miasta. Wychodząc naprzeciw nowym potrzebom SOK aktywnie włącza się w procesy związane z rozpowszechnianiem działalności artystycznej. Dlatego też m.in. przystąpiliśmy do programu Dom Kultury Plus, który - mamy nadzieję - pomoże nam pogłębić naszą wiedzę i zdobyć większe doświadczenie w tej dziedzinie.

Na co dzień proponujemy szeroką ofertę zajęć ze szczególnym uwzględnieniem edukacji artystycznej dzieci. Nie znaczy to jednak, że zapominamy o młodzieży i dorosłych. Chętnie organizujemy różne formy zajęć artystycznych również tym grupom wiekowym i czujemy się spełnieni, gdy w działających u nas sekcjach uczestniczy jak największa liczba osób. Krótko mówiąc naszymi działaniami staramy się spełnić oczekiwania mieszkańców w zakresie rozwoju kulturalnego miasta.

Jesteśmy otwarci w kontaktach z ludźmi i chętnie działamy na rzecz integracji środowisk, realizując pomysły własne i współpracujących z nami osób, instytucji oraz organizacji społecznych. Tak więc zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.

Dyrektor
Siemiatyckiego Ośrodka Kultury
""
""
Dyrektor Siemiatyckiego Ośrodka Kultury
 • JOLANTA MARIA SIDOROWICZ
Dział Księgowości
 • Jadwiga Łukaszuk – Główna Księgowa
 • Aneta Romaniuk – Księgowa
Dział Upowszechniania Kultury
 • Renata Prokopiak – instruktor ds. plastyki
 • Katarzyna Malewska – instruktor ds. muzealnictwa i twórczości ludowej
 • Krzysztof Szyszko – instruktor ds. choreografii
 • Łukasz Andruszkiewicz – instruktor ds. kultury masowej
Dział Administracyjno-Gospodarczy
 • Izabela Patkowska – stanowisko ds. kadrowych i spraw sekretariatu
 • Andrzej Łuniewski – konserwator-kierowca
 • Agnieszka Dobrogowska – woźna-sprzątaczka
 • Barbara Angielczyk – woźna-sprzątaczka